Verwerken...
The Opal Rough Cutting Channel
Het opaal ruwe snijkanaal
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

The opal rough cutting channelOPAL ROUGH CUTTING CHANNEL

Opal cutting is an enjoyable activity for many people, that range from hobbyists to professional opal cutters.

As a cutter, it’s exciting when you discover a top gem in the opal rough. Experiencing the joy and pleasure of being the first person to see the opal colours emerge from the rough after millions of years is incredibly satisfying.

But before you start, we recommend that you get to know some very important information about opal cutting. We want to make sure that you enjoy this fun experience in the safest possible way. Information worth knowing are the dangers of opal cutting, even experienced cutters should check their cutting and polishing equipment regularly.

It is important to understand the basics of Opals first, so head over to our Opal channel to learn about the different types of Opals before you go wild and buy rough.

SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL FOR MORE OPAL CUTTING VIDEOS

ll9wao6sb5a2jvdq.png

ojjb3g5kofobegv8.pngHow to Cut Opals, Made Easy!

Enjoyable video to view with simple to follow practical information from cutting opals by hand, doping opals on sticks and some treatment methods

Visit Riley at 53 Frogs

The Gambler Cutting a HUGE Australian Opal

Easy to follow process explained in detailed so you can clearly see the color bars in this lightning ridge rough specimen. View the beautiful fire opals Riley cut and polished from the rough

Visit Riley At Frogs 53

Thank you to 53Frogs for creating videos above. 

View all of 53Frogs Opals here.

Learn how to work around a problematic black spot in a gem stone!

Opal cutters headaches, take the gamble with Pete !

Watch as Miki shows every step of cutting boulder rough opals!

Live cutting of a piece of boulder rough, see how many stones we can get out of it!

New cutters should note that all rough photos are taken wet in order to help best showcase the colors.

‘Black Opal Empress’ Cut from Rough to a $30,000+ Polished Stone

Taking The Sand Spot Out Of A Black Opal

Black Opal - Opal rough cut & polished from start to finish

Cutting Yowah Rough Opals

Phil From Opal Hunters - Shows How To Cut And Polish Boulder Opal

White Cliffs Rough Crystal Parcel | Facing The Opals

Cutting And Polishing A Coober Pedy Opal

A Closer Look On Allan’s Rise Rough Opals

Before & After Transformation Of Black Rough To Polished | Big Red Opal

Black Opal Transformation | From Rough To Polished

Opal Rough Compilation | Amazing Before & After Cutting Rough Opal

These Black Opals Will Surprise You | Before & After From Rough To Polished

Boulder Opal Cutter’s Work Bench

View 3 Rough Opal’s Cut To Expose Stunning Stones

Natural Rough Opal

Splitting Boulder Opal

Cutting Yowah Rough Opals

Cutting A Large Black Opal From Lightning Ridge

Cutting Two Pieces of Rough Opal

Cutting a Gamble Nobby From Lightning Ridge

Matrix Galaxy Opal

How To Cut A Slab Opal

Black Opal “Glowing Embers” Cut From Rough To Polished Stone

Would You Gamble $2000 For This Piece Of Opal Rough?

Black Opal - Opal Rough Cut & Polished From Start To Finish

Green and Orange Flash In A Black Opal | Opal Cutting Transformation

First Time Cutting Opal | Yuka From Japan

Opal Rub Parcel | Amazing Red Fire Color

Live Cutting | From Rough To Finished Stone

Boulder Opal Cutters Work Bench

Cutting A Gamble Nobby From Lightning Ridge

WATCH ALL OUR OPAL CUTTING PLAYLIST

OPAL CUTTING FOR BEGINNERS

Here are some of our suggestions on what the best opal is to learn opal cutting. Rough opal is a popular choice from Australia, as well as Black opal, Boulder opal and Ethiopian opal rough.

THE BEST OPAL TO LEARN CUTTING AND POLISHING ON

LEARN HOW TO CUT BLACK OPALS

HOW TO CUT AND POLISH BOULDER OPALS

LEARN HOW TO CUT ETHIOPIAN OPAL

OPAL ROUGH VIDEOS

Boulder Matrix Opal | Hidden Colors Revealed

After Mining Boulder Opal For A Year They Thought They Hit The Jackpot

Opal Mining For Rare Red On Black Opal

What Does 100 kg Of Rough Black Opals Look Like?

Boulder Matrix Opals | Hidden Colors Revealed

The Many Faces Of Boulder Opal

Amazing result using a cheap vacuum pump

See Andamooka rainbow matrix rough and Queensland fairy opal being treated to look like expensive black opal. The stone were pre shaped before we put them in the vacuum. You can also use sugar instead of oil. We don't use any acid in this process.!

How to make opal triplets by renowned opal cutter and author Greg Pardy

Detailed instructions and hints and how to make a triplet opal.

How to make a opal doublet by renowned opal cutter and author Greg Pardy

Detailed instructions and how to make a opal doublet with many tips.

How to cut and orientate rough opal by renowned opal cutter and author Greg Pardy

Detailed information on how to orientate opal rough with heaps of cutting tips for beginner to advanced cutter.

Opal Cutting Tips for Beginners | Opal Auctions

First decide what type opal rough you want to cut, and then... Watch this video with some of the best tips about Opal Cutting. And tell us about your cutting experience!

Het opaal ruwe snijkanaal OPAAL RUW SNIJKANAAL

Het snijden van opaal is voor veel mensen een plezierige bezigheid, van hobbyisten tot professionele opaalsnijders.

Als snijder is het spannend als je een topjuweeltje ontdekt in de opaalruwe. Het is ongelooflijk bevredigend om de vreugde en het plezier te ervaren om de eerste persoon te zijn die de opaalkleuren na miljoenen jaren uit het ruwe ziet tevoorschijn komen.

opaal ruw snijkanaal

Maar voordat u begint, raden we u aan om enkele zeer belangrijke informatie over het snijden van opaal te leren kennen. We willen ervoor zorgen dat u op de veiligst mogelijke manier van deze leuke ervaring geniet. Informatie die de moeite waard is om te weten, zijn de gevaren van het snijden van opaal, zelfs ervaren snijders moeten hun snij- en polijstapparatuur regelmatig controleren.

Het is belangrijk om eerst de basisprincipes van Opals te begrijpen, dus ga naar ons Opal-kanaal om meer te weten te komen over de verschillende soorten Opals voordat je wild gaat en ruw koopt.

ABONNEER OP ONS YOUTUBE-KANAAL VOOR MEER OPAAL SNIJVIDEO'S

ll9wao6sb5a2jvdq.png

ojjb3g5kofobegv8.png Hoe opalen te snijden, gemakkelijk gemaakt!

Leuke video om te bekijken met eenvoudig te volgen praktische informatie over het met de hand snijden van opalen, het dopen van opalen op stokken en enkele behandelmethoden

Bezoek Riley op 53 Frogs

De gokker die een ENORME Australische opaal snijdt

Eenvoudig te volgen proces dat gedetailleerd wordt uitgelegd, zodat u duidelijk de kleurenbalken in dit ruwe exemplaar van de bliksemrug kunt zien. Bekijk de prachtige vuuropalen die Riley van het ruwe heeft gesneden en gepolijst

Bezoek Riley At Frogs 53

Bedankt aan 53Frogs voor het maken van bovenstaande video's.

Bekijk hier alle 53Frogs Opals.

Leer hoe u een problematische zwarte vlek in een edelsteen kunt omzeilen!

Opal cutters hoofdpijn, waag de gok met Pete!

Educatieve live Opaal snijden!

Verbazingwekkende hartboulder opaal bekijk de ontdekkingsreis hier!

Kijk hoe Miki elke stap van het snijden van kei ruwe opalen laat zien!

Live snijden van een stuk kei ruw, kijk hoeveel stenen we eruit kunnen halen!

Nieuwe snijders moeten er rekening mee houden dat alle ruwe foto's nat worden gemaakt om de kleuren zo goed mogelijk te laten zien.

Black Opal Rush snijden met Chris van Opal Rush

'Black Opal Empress' gesneden van ruw tot $ 30.000+ gepolijste steen

De zandvlek uit een zwarte opaal halen | Opaal snijden

Black Opal - Opaal ruw geslepen en gepolijst van begin tot eind

Yowah ruwe opalen snijden

Phil van Opal Hunters - laat zien hoe je Boulder Opal snijdt en polijst

White Cliffs Ruw Kristal Pakket | Geconfronteerd met de opalen

Een Coober Pedy Opal snijden en polijsten

Een nadere blik op Allan's Rise Rough Opals

Voor & Na Transformatie Van Zwart Ruw Naar Gepolijst | Grote Rode Opaal

Black Opal Transformatie | Van ruw tot gepolijst

Opaal ruwe compilatie | Verbazingwekkend voor en na het snijden van ruw opaal

Deze zwarte opalen zullen je verrassen | Voor & Na Van ruw tot gepolijst

Boulder Opal Cutter's werkbank

Bekijk 3 Rough Opal's Cut om prachtige stenen bloot te leggen

Natuurlijke ruwe opaal

Boulder Opaal splitsen

Yowah ruwe opalen snijden

Een grote zwarte opaal snijden van Lightning Ridge

Twee stukken ruw opaal snijden

Een gok nobby afsnijden van Lightning Ridge

Matrix Galaxy Opaal

Hoe een plaat opaal te snijden?

Black Opal "Glowing Embers" gesneden van ruwe tot gepolijste steen

Zou je $ 2000 gokken voor dit stuk opaal ruw?

Black Opal - Opaal ruw gesneden en gepolijst van begin tot einde

Groen en oranje flits in een zwarte opaal | Opaal snijden transformatie

Eerste keer opaal snijden | Yuka uit Japan

Opaal Rub Pakket | Verbazingwekkende rode vuurkleur

Live snijden | Van ruwe tot afgewerkte steen

Boulder Opal Cutters Werkbank

Een gok nobby snijden van Lightning Ridge

BEKIJK AL ONZE OPAL CUTTING PLAYLIST

OPAAL SNIJDEN VOOR BEGINNERS

Hier zijn enkele van onze suggesties over wat het beste opaal is om opaal snijden te leren. Ruwe opaal is een populaire keuze uit Australië, evenals Black opal, Boulder opal en Ethiopische opaal ruw.

DE BESTE OPAAL OM TE LEREN SNIJDEN EN POLIJSTEN OP

LEER HOE ZWARTE OPALEN SNIJDEN

HOE BOULDER OPALEN TE SNIJDEN EN POLIJSTEN?

LEER HOE ETHIOPISCH OPAAL TE SNIJDEN

OPAAL RUWE VIDEO'S

Boulder Matrix Opaal | Verborgen kleuren onthuld

Nadat ze een jaar lang Boulder Opal hadden gedolven, dachten ze dat ze de jackpot hadden gewonnen

Opaalwinning voor zeldzaam rood op zwart opaal

Hoe ziet 100 kg ruwe zwarte opalen eruit?

Boulder Matrix Opalen | Verborgen kleuren onthuld

De vele gezichten van Boulder Opal

Opaal ruw kopen

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

9 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen