Verwerken...
Opal Triplet Information
Opal Triplet-informatie
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Opal Triplet - What Is It And How To Spot OneThe opal triplet gets its name from the fact that there are three components that make it up: one thin piece of a crystal opal that gets sandwiched between a top layer of something clear and a backing that is black. Typically, this top layer is created from plastic, glass or quartz whereas the black backing is typically made from a man-made resin or black potch. The opal triplets get cut out with a type of wire blade that is very thin. They use a cutting machine that has a metal block that is about 4 inches long and has around 100 cutting wires that are extremely thin wires.

Opal Triplet Machine

The black backing is used in this setup because it does an excellent job of enhancing the color of the opal layer, which really makes the piece stand out. The clear top layer is added on top as a way to protect the piece, making it more durable for a person to wear it. Because of these components that work together to make the opal triplet, this is a perfect stone option for rings. These stones are actually able to last around 20 years or even more, as long as it gets a polish from a professional jeweler occasionally. However, you should know that it is not a good idea to get this stone wet. If you do have an opal triplet ring, you should wear protective gloves to ensure that it is protected from the water.

Opal Triplet Information

One of the benefits to choosing an opal triplet is that you get a stunning opal piece of jewelry for only a fraction of the price. A lot of these triplet combinations feature some of the most stunning patterns and fire colors. You can wear your opal triplet jewelry on a regular basis, as long as you are sure to keep it properly maintained through polishing and if it is protected from water. These can be worn every day and still look quite incredible for years later. Knowing how to properly care for this gemstone will make all of the difference in the world with regards to how long it lasts. In addition to getting polished occasionally, you need to be careful with cleaning this yourself. Opal triplets are very strong pieces, as strong as most opal, however since they have been essentially glued together with an ironstone backing piece you do need to take a lot of care when cleaning. You should never clean your opal triplet piece with any strong chemicals or using ultrasonic cleaners. You really just need to take a slightly damp cloth to wipe it down. Be sure that this cloth is not too wet, otherwise you could damage the piece.

Opal Triplet - What Is It And How To Spot One

Opal triplets can help make stunning pieces of jewelry that can last for years with the proper care. Opal rings are by far the most popular choice for Opal triplets. If you are looking for a very unique piece of jewelry to add into your collection, you will absolutely love pieces that are created with opal triplets. These are affordable and stunning pieces that are unlike anything else.

SHOP FOR OPAL TRIPLETS

Opal Triplet - wat is het en hoe kan ik er een ontdekken Het opalen triplet dankt zijn naam aan het feit dat er drie componenten zijn die het verzinnen: een dun stuk van een kristalopaal dat wordt ingeklemd tussen een bovenste laag van iets helder en een rug die zwart is. Meestal wordt deze toplaag gemaakt van kunststof, glas of kwarts, terwijl de zwarte achterkantlaag meestal wordt gemaakt van een kunsthars of een zwarte laag. De opaaltrio's worden eruit gesneden met een type draadmes dat erg dun is. Ze gebruiken een snijmachine die een metalen blok heeft van ongeveer 4 inch lang en ongeveer 100 snijdraden heeft die uitermate dunne draden zijn.

Opal Triplet Machine

De zwarte achtergrond wordt gebruikt in deze opstelling omdat het uitstekend werkt om de kleur van de opaallaag te verbeteren, waardoor het werk er echt uitspringt. De heldere bovenlaag wordt bovenop toegevoegd als een manier om het stuk te beschermen, waardoor het duurzamer wordt voor iemand om het te dragen. Vanwege deze componenten die samenwerken om het opaaltrio te maken, is dit een perfecte steenoptie voor ringen. Deze stenen kunnen in feite ongeveer 20 jaar of zelfs langer meegaan, zolang het maar af en toe een glans krijgt van een professionele juwelier. U moet echter weten dat het geen goed idee is om deze steen nat te maken. Als u een opaaltrioolring hebt, moet u beschermende handschoenen dragen om ervoor te zorgen dat deze beschermd is tegen het water.

Opal Triplet-informatie

Een van de voordelen van het kiezen van een opaaltrio is dat je voor slechts een fractie van de prijs een prachtig opaal sieraad krijgt. Veel van deze tripletcombinaties bevatten enkele van de meest verbluffende patronen en vuurkleuren. U kunt uw opaaltrio-juweliersieraden regelmatig dragen, zolang u er zeker van bent dat het op de juiste manier wordt onderhouden door polijsten en als het wordt beschermd tegen water. Deze kunnen elke dag worden gedragen en zien er jaren later nog steeds ongelooflijk uit. Weten hoe je goed voor deze edelsteen moet zorgen, maakt al het verschil in de wereld met betrekking tot hoe lang het duurt. Behalve dat je af en toe gepolijst moet worden, moet je voorzichtig zijn met het zelf schoonmaken. Opaaltrio's zijn zeer sterke stukken, zo sterk als de meeste opalen, maar omdat ze in essentie aan elkaar zijn geplakt met een ijzeren steunlaag, moet u bij het schoonmaken wel heel voorzichtig zijn. U mag uw opaaltripletstuk nooit reinigen met sterke chemicaliën of met ultrasone reinigers. Je hoeft echt alleen een licht vochtige doek te nemen om het af te vegen. Zorg ervoor dat deze doek niet te nat is, anders zou u het stuk kunnen beschadigen.

Opal Triplet - wat is het en hoe kan ik er een ontdekken

Opaal drietallen kunnen helpen om prachtige sieraden te maken die jaren mee kunnen gaan met de juiste zorg. Opaalringen zijn verreweg de meest populaire keuze voor Opaaltrio's. Als u op zoek bent naar een zeer uniek sieraad om toe te voegen aan uw verzameling, zult u absoluut dol zijn op stukken die zijn gemaakt met opaaltrio's. Dit zijn betaalbare en verbluffende stukken die anders zijn dan al het andere.

WINKEL VOOR OPELTRIPLETS

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

14 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen