Verwerken...
About Juniper Mountain Gem and Mineral
Over Juniper Mountain Gem en Mineral
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Juniper Mountain Gem and Mineral was founded in 2015 with the opening of Red October Mine in western Lake County, Oregon. We opened with the intent to provide a high quality, responsibly sourced, environmentally conscious option to the colored gemstone market. The American Fire Opal mined by Juniper Mountain Gem and Mineral is unlike any other opal from this region. Where most of the large scale operations, have gone to large swath, pit-style mines for ease of access, we have opted for a different approach. Utilizing low-impact hand tools, zero use of heavy equipment and a strict “no fuel outside of the truck” policy we have managed to set a new standard for material extraction in our area. This small scale outfit has allowed us access to what was once overlooked material deemed ‘too difficult’ to be worth extracting. We have found that it is this material that retains the fire that this opal has become known for, better than any other opal from this region, and does not fade over time like other, more easily mined material will. 

Juniper Mountain Gem and Mineral

Opalites are common throughout the world, but true, vibrant fire opal comes from only a few mines globally. The opal extracted from our location in Southern Oregon is of the highest quality in the United States. With deep fiery colors ranging from brilliant honey yellows to deep burnt red oranges, our stones stand alone. There are many dealers that sell fire opal from our region but none that sell our opal, specifically. Typically the opal harvested from southern Oregon is clear for a short while after extraction which makes for a great sale, but over time these stones begin to lose their luster and can eventually become completely clouded. This is not the case with Juniper Mountain Fire Opal. Only Juniper Mountain Fire Opal retains its fire and luster after cutting and polishing, the same cannot be said for other materials.

American Fire Opal is a simple stone. Silica, water, a touch of iron for color, immense amounts of time and pressure and a beautiful stone is born. Fire opal can form in many places but only the best comes from the tightest cracks and fissure of the hardest surrounding, host-stone. When Fire Opal forms in mud fields it will become cloudy and dull over time, where as an opal that has the luxury of being born in the deep, dark cracks of the local basaltic andesite retains its clarity and fire for the life of the stone. Miners in the past have overlooked this geologic information and gone straight to the easy material for obvious financial reasons. We look to change this way of thinking.

By removing only the best stone we can guarantee that the gemstones introduced to the market by Juniper Mountain Gem and Mineral are only of the highest quality and that there will never be a question as to their quality and overall beauty. Juniper Mountain Gem and Mineral does not sell bulk rough to cutting houses for this exact reason. If we put our rough material in to the market there is no way to guarantee what the retail customer is receiving, but when a stone is purchased form Juniper Mountain Gem and Mineral, directly, our customers can be certain that the product they are receiving comes straight from the source and is of the highest quality material available. This practice insures that all of Juniper Mountain Gem and Minerals sales can be guaranteed, and that each of our customers leaves pleased with their purchase.

This Top Tier, Fair Trade approach is the way of the future and helps prevent the egregious manipulation of the gemstone market and its workers. For too long the mine owner and their employees have been at the mercy of greed and a total disregard for human rights and the well-being of the laborers involved. We aim to see this cease. By strictly controlling the material and only selling finished materials we can be sure that fair trade practices have been up-held through the entire process, from rough to finished jewelry. It is highly uncommon in the current state of this industry to find stones that can be traced through their entire process prior to their retail sale. All of the gemstones sold by Juniper Mountain Gem and Mineral are mined in a safe, healthy working environment by certified, seasoned miners with the utmost respect for the environment being of paramount concern.

Juniper Mountain Gem and Mineral

Juniper Mountain Gem and Mineral may be new to the colored gemstone industry but it is that fresh approach that will be the beginning of a new, refreshed mining industry. Soon the days of exploitation of laborers will be a thing of the past. Fair wages and healthy working conditions will be the standard, and each and every gemstone sold at that point can be worn with true pride and an elite level of confidence in a fairly procured product. The world is changing in every facet and it is up to the new generations to steer the world in a way that benefits all mankind. We appreciate our opportunity to contribute to these changes for a brighter, more beautiful world.

Visit Juniper Mountain Gem and Mineral store 

Juniper Mountain Gem and Mineral werd opgericht in 2015 met de opening van Red October Mine in het westen van Lake County, Oregon. We openden met de bedoeling om een ​​hoge kwaliteit, op verantwoorde wijze geproduceerde, milieubewuste optie om de gekleurde edelsteen markt. De Amerikaanse Fire Opal bepaald door Juniper Mountain Gem and Mineral is anders dan alle andere opaal uit deze regio. Waar de meeste van de grootschalige operaties, tot groot zwad zijn gegaan, pit-stijl mijnen voor gemakkelijke toegang, we hebben gekozen voor een andere aanpak. Met behulp van low-impact handgereedschap, nul gebruik van zware apparatuur en een strikte “geen brandstof buiten de truck” -beleid hebben we erin geslaagd om een ​​nieuwe standaard voor grondstofwinning in ons gebied in te stellen. Dit kleinschalige outfit heeft ons toegang tot wat eens werd over het hoofd gezien materiaal 'te moeilijk' geacht de moeite waard extraheren te zijn toegestaan. We hebben ontdekt dat het dit materiaal dat het vuur dat dit opaal bekend staat om, beter dan elke andere opaal uit deze regio is geworden behoudt, en niet vervagen na verloop van tijd, net als andere, gemakkelijker gedolven zal materiaal.

Juniper Mountain Gem en Mineral

Opalites komen vaak voor in de hele wereld, maar waar, levendige vuuropaal komt uit slechts een paar mijnen wereldwijd. De opaal gewonnen uit onze locatie in het zuiden van Oregon is van de hoogste kwaliteit in de Verenigde Staten. Met diepe vurige kleuren, variërend van briljante honing geel tot diep gebrande rode sinaasappelen, onze stenen stand-alone. Er zijn veel dealers die vuuropaal verkopen van onze regio, maar niemand die onze opaal verkopen, in het bijzonder. Typisch de opaal geoogst uit het zuiden van Oregon is duidelijk voor een korte tijd na extractie, die zorgt voor een grote verkoop, maar na verloop van tijd deze stenen beginnen hun glans verliezen en kan uiteindelijk volledig vertroebeld. Dit is niet het geval bij Juniper Mountain Fire Opal. Alleen Juniper Mountain Fire Opal behoudt zijn vuur en glans na het snijden en polijsten, kan hetzelfde niet gezegd worden voor andere materialen.

American Fire Opal is een eenvoudige steen. Silica, water, een vleugje ijzer voor kleur, immense hoeveelheden tijd en druk en een mooie stenen is geboren. Vuuropaal kunnen vormen op veel plaatsen, maar alleen de beste komt uit de strakste scheuren en spleet van de moeilijkste omgeving, gastheer-steen. Wanneer Fire Opal vormen in de modder velden is het bewolkt en saai na verloop van tijd, waar hij als een opaal die de luxe van geboren worden in het diepe, donkere scheuren van de lokale basaltische andesite heeft behoudt zijn helderheid en vuur voor het leven van de steen. Mijnwerkers in het verleden hebben deze geologische informatie over het hoofd gezien en rechtdoor gegaan naar de gemakkelijke materiaal voor de hand liggende financiële redenen. We kijken naar deze manier van denken te veranderen.

Door het verwijderen van alleen de beste steen kunnen we garanderen dat de edelstenen op de markt gebracht door Juniper Mountain Gem and Mineral zijn alleen van de hoogste kwaliteit en dat er nooit een vraag met betrekking tot de kwaliteit en de algehele schoonheid. Juniper Mountain Gem en Mineral niet bulk ruwe verkopen aan het snijden van huizen voor deze exacte reden. Als we onze ruwe materiaal in de markt is er geen manier om te garanderen wat de retail-klant ontvangt, maar wanneer een steen is gekocht bij Juniper Mountain Gem and Mineral, direct, kunnen onze klanten er zeker van dat het product dat zij ontvangen gaat worden rechtstreeks van de bron en is van de hoogste kwaliteit materiaal beschikbaar. Deze praktijk zorgt ervoor dat alle Juniper Mountain Gem en Mineralen verkoop kan worden gegarandeerd, en dat elk van onze klanten verlaat tevreden met hun aankoop.

Deze Top Tier, Fair Trade aanpak is de weg van de toekomst en helpt voorkomen dat de grove manipulatie van de edelsteen markt en haar werknemers. Te lang de mijn eigenaar en hun werknemers aan de genade van hebzucht en een totaal gebrek aan respect voor de mensenrechten en het welzijn van de betrokken arbeiders geweest. Wij streven ernaar om dit staakt zien. Door de strikte controle op het materiaal en alleen de verkoop van afgewerkte materialen kunnen we er zeker van zijn dat eerlijke handelspraktijken zijn up-gehouden door het gehele proces, van ruwe schets tot afgewerkt sieraden. Het is zeer ongewoon in de huidige stand van deze industrie om stenen die door hun hele proces kan worden herleid voorafgaand aan hun verkoop in het vinden. Alle verkocht door Juniper Mountain Gem and Mineral edelstenen worden gewonnen in een veilige, gezonde werkomgeving door gecertificeerde, ervaren mijnwerkers met het grootste respect voor het milieu zijn van het allergrootste belang.

Juniper Mountain Gem en Mineral

Juniper Mountain Gem and Mineral mag dan nieuw zijn om de gekleurde edelsteen industrie, maar het is dat frisse benadering dat het begin van een nieuwe, verfrist mijnbouw zal zijn. Binnenkort zal de dagen van de exploitatie van de arbeiders zal een ding van het verleden. Eerlijke lonen en gezonde werkomstandigheden zal de standaard zijn, en elk edelsteen verkocht op dat punt kan gedragen worden met echte trots en een elite niveau van vertrouwen in een vrij aangeschaft product. De wereld is aan het veranderen in elk facet en het is aan de nieuwe generaties om de wereld te sturen op een manier die de hele mensheid ten goede komt. Wij waarderen onze kans om bij te dragen aan deze veranderingen voor een betere, mooiere wereld.

Bezoek Juniper Mountain Gem en Mineral store

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

5 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen