Verwerken...
How To Care For Opals
Hoe opalen te verzorgen
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

So you have just spent a significant amount of money on your Opals and now you want to know how to care for opals. Here are some handy tips, broken down by specific Opal types, that will keep your Opal bright for a lifetime.

General Tips For All Opals

  1. Clean them using warm soapy water and a soft brush.

  2. Avoid ultrasonic cleaners and chemical cleaners

  3. Some rare types of opals, like Tintenbar Opals, should be kept in water to avoid cracking. More on this below.

  4. Avoid wearing Opal Jewelry in areas that have a harsh environment. This includes gardening or doing the dishes.

Australia Opals

Australian Black OpalThere is a common misconception that oil or household liquids can damage Australian opals. At present there are no known compounds that can penetrate a solid Australian opal. The only exception to this is Matrix Opal which is porous. Another myth is that you should soak your opal in water. It doesn’t need this and it will not enhance it as a solid opal is impervious to this. It will not harm the stone so if you feel like doing it go ahead. Thin Opals should be set in a pendant and not a ring to improve the durability. I have had a bezel set Opal ring for 20 years and wear it all the time. Every two or three years I have to re polish which I can do leaving it in the ring.

When set in jewellery the stone should be protected and not protrude out. Opals don’t like to be stored away for years in a safe. To clean your opal just use a soft brush or cloth and mild detergent. Don’t clean it in a ultra sound as you can damage the stone. To view your opal at its best indoors the natural light should come over your shoulder. Have your back to a window or door and view your opal.

SHOP FOR AUSTRALIAN BLACK OPAL

Opal Doublets And Triplets

Opal Doublets and Opal Triplets are not natural opals. They have been treated and glued together. It is not recommended to soak them in water. Triplets can lift after time. These days they use a UV light which glues them together creating a more stable Opal. Clean with a soft cloth with mild detergent.

SHOP FOR OPAL DOUBLETS

Ethiopian Opals

This is what the GIA in American said about Ethiopian Opal “This is opal from the Welo region of Ethiopia. It is mainly Hydrophane in that it absorbs water and can change colour. To determine if the opal is hydrophane wet your hand and place it on the top of the Opal. If it sticks to your hand it is hydrophane. Stones will change colour when wet but will return back later. Don’t dry them out under strong lights.

SHOP FOR ETHIOPIAN OPALS

Nodule Opal

Also called brown opal. This material is more prone to crazing but they make stunning specimens with electric neon colours. This material can be stabilized and should be cleaned using warm soapy water only.

Virgin Valley Opal - USA

American Opal is a type of crystal opal that has a high water content. It is prone to crazing. Some wood replacement opal make great specimens and appear stable. Many of the miners do treat these crystal stones. For long life of these Opals it is recommend to keep these Opals in water.

Mexican Opals

Mexican Opal needs the same care as Australian opal. Some natural stones have matrix around them which can absorb fluids and discolour the matrix. Clean the stone with a mild detergent.

Now that you know how to care for Opals, check out some of our favourite categories.

Dus je hebt net een aanzienlijke hoeveelheid geld uitgegeven aan je Opals en nu wil je weten hoe je opalen moet verzorgen. Hier zijn enkele handige tips, opgesplitst naar specifieke Opal-typen, die je Opaal een leven lang helder zullen houden.

Algemene tips voor alle opalen

  1. Reinig ze met warm zeepsop en een zachte borstel.
  2. Vermijd ultrasone reinigingsmiddelen en chemische reinigingsmiddelen
  3. Sommige zeldzame soorten opalen, zoals Tintenbar Opals , moeten in water worden bewaard om te voorkomen dat ze barsten. Meer hierover hieronder.
  4. Draag geen opaal sieraden in gebieden met een ruwe omgeving. Dit omvat tuinieren of afwassen.

Australië Opals

Australische zwarte opaal Er bestaat een algemene misvatting dat olie of huishoudelijke vloeistoffen Australische opalen kunnen beschadigen. Op dit moment zijn er geen verbindingen bekend die een solide Australische opaal kunnen binnendringen. De enige uitzondering hierop is Matrix Opal, dat poreus is. Een andere mythe is dat je je opaal in water moet weken. Het heeft dit niet nodig en het zal het niet verbeteren aangezien een solide opaal hier ongevoelig voor is. Het zal de steen niet beschadigen, dus als je zin hebt om het te doen, ga je gang. Thin Opals moeten in een hanger worden geplaatst en niet in een ring om de duurzaamheid te verbeteren. Ik heb een bezel set had Opal ring voor 20 jaar en draag het de hele tijd. Om de twee of drie jaar moet ik opnieuw polijsten wat ik kan doen en het in de ring laten.

Bij het plaatsen in sieraden moet de steen worden beschermd en niet uitsteken. Opals houden er niet van om jarenlang opgeborgen te worden in een kluis of blootgesteld aan fel zonlicht. Gebruik voor het reinigen van uw opaal een zachte borstel of een doek en een mild reinigingsmiddel. Maak het niet schoon in een ultrageluid omdat u de steen kunt beschadigen. Om je opaal op zijn best binnen te zien, zou het natuurlijke licht over je schouder moeten komen. Ga terug naar een raam of deur en bekijk je opaal.

WINKEL VOOR AUSTRALISCH ZWART OPEL

Opaal Doublets en drieling

Opaal Doublets en Opal Triplets zijn geen natuurlijke opalen. Ze zijn behandeld en aan elkaar geplakt. Het wordt niet aanbevolen om ze in water te laten weken. Drielingen kunnen na verloop van tijd stijgen. Tegenwoordig gebruiken ze een UV-lamp die ze aan elkaar lijmt, waardoor een stabieler Opaal ontstaat. Reinig met een zachte doek met een mild reinigingsmiddel.

WINKEL VOOR OPAL DOUBLETS

Ethiopische Opals

Dit is wat de GIA in Amerika zei over Ethiopian Opal "Dit is opaal uit de regio Welo in Ethiopië. Het is voornamelijk Hydrophane omdat het water absorbeert en van kleur kan veranderen. Om te bepalen of de opaal hydrofaan is, bevochtigt u uw hand en plaatst u deze op de bovenkant van de Opaal. Als het aan je hand kleeft, is het hydrofaan. Stenen zullen van kleur veranderen als ze nat zijn, maar zullen later terugkomen. Droog ze niet uit onder sterk licht.

WINKEL VOOR ETHIOPISCHE OPALS

Nodule Opal

Wordt ook bruin opaal genoemd. Dit materiaal is meer vatbaar voor haarscheuren, maar ze maken prachtige exemplaren met elektrische neonkleuren. Dit materiaal kan worden gestabiliseerd en mag alleen met warm zeepwater worden gereinigd.

Virgin Valley Opal - Verenigde Staten

American Opal is een soort kristalopaal met een hoog watergehalte. Het is gevoelig voor haarscheuren. Sommige houtvervangende opaal maken grote exemplaren en lijken stabiel. Veel van de mijnwerkers behandelen deze kristallen stenen. Voor een lange levensduur van deze opalen is het aan te bevelen om deze Opals in water te houden.

Mexicaanse Opals

Mexican Opal heeft dezelfde zorg nodig als de Australische opaal. Sommige natuurstenen hebben een matrix om zich heen die vloeistoffen kan absorberen en de matrix kan verkleuren. Reinig de steen met een mild reinigingsmiddel.

Nu je weet hoe je voor Opals moet zorgen, bekijk dan enkele van onze favoriete categorieën.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

56 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen