Obrada...
What is a Harlequin Pattern Opal?
Što je Harlekin uzorak za opale?
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

what is harlequin pattern opalIn the world of Opals, the Harlequin Opal is the one stone that collectors, opal lovers and miners all wish they could find. This is an extremely rare pattern. Some stones may contain just a small part of the opal in this pattern but the pattern needs to encase the whole stone not just one part in order to be called a true Harlequin Opal.

Harlequin Opal Definition

A true Harlequin pattern is a repeating pattern of contracting diamonds or elongated squares

The word Harlequin was a French word used in the 16th century to describe the comedian in an opera play commedia dell’arte and this character wore an outfit with irregular shapes in bight colours .

This pattern has been unique to black opals from Lightning Ridge and red fire is by far the most rare. Black Opal with a body tone of N1 with this pattern can be worth around $5,000 to $30,000 per carat on the opal fields. It show just how rare this pattern is that buyers are willing pay this money on the opal fields.

The below pictures are of the same stone from uncut to final polish. It is amazing to think that such an unassuming stone in the rough will produce one of the rarest gemstones on the planet.

Harlequin Pattern Opal

Ethiopian opals might also have this harlequin pattern but from 20,000 Ethiopian opals sold only 3-4 have actually had a true Harlequin Opal pattern. You will see lots of harlequin opal listed on other sites that are not true harlequin opals.

Most Miners, if lucky might only find one true Harlequin Opal in their lifetime. Barry O’Leary’s (Opal author) definition of a Harlequin opals is ”precious opal showing a regular mosaic-like chromatic pattern in rounded, angular, or roughly square patches of about equal size presenting a spangled appearance.” This has opened up a whole lot of interruption on the pattern with many stones listed on the internet as Harlequin but which would not be called that if shown to opal valuers and professional dealers.

harlequin opal

Some Of the Many Descriptive Terms Utilized To Classify Harlequin Opals

 • Asteria Harlequin – a rare formation showing elongated colour units radiating outwards from a central nucleus.
 • Blue Harlequin – any Harlequin Opal of any subgroup showing a pronounced colour play in the blue spectrum.
 • Checkerboard Harlequin- exceptionally rare opal type showing regularly arranged square-shaped units of colour.
 • Cloverleaf Harlequin – units of colour forming a cloverleaf design by having a central unit surrounded by a ring of outer units.
 • Fish scale Harlequin – patter of colour resembling a fish scale design. *Flag Harlequin – a pattern of colour units resembling a three cornered flagstone paving.
 • Flagstone Harlequin – a pattern resembling the design or an irregular flagstone path.
 • Floral Harlequin – a splashy effect of units which can be likened to the bright floral patterns of dress material, or to bunches of flowers, Three of more units of colour, closely grouped, make up a flower, a very rare pattern.
 • Green Harlequin – any Harlequin opal with pronounced green hue
 • Hexagonal Harlequin – a very rare pattern showing hexagonal colour units arranged together in an interlocking design.
 • Palette Harlequin – a pattern with widely spaced units similar to the layout of colours on an artist’s palette.
 • *Square Harlequin – squarish disjointed colour units are present in the opal pattern.
 • *Peacock pattern Traditional Harlequin pattern with a fanning effect like peacock tail

See below a true harlequin black opal Body tone N1 Brightness 5  

Harlequin pattern black fire opal

Find Your Own Harlequin Opal

što je harlekin uzorak opal U svijetu opala Harlequin Opal je kamen koji skupljači, ljubitelji opala i rudari svi žele da mogu pronaći. Ovo je izuzetno rijedak uzorak. Neko kamenje može sadržavati samo mali dio opala u ovom obrascu, ali uzorak mora obuhvatiti cijeli kamen, a ne samo jedan dio da bi bio nazvan pravim harlekinskim opalom.

Harlekin Opal Definition

Pravi Harlekin uzorak je ponavljajući uzorak dijamanata ili izduženih kvadrata

Riječ Harlequin bila je francuska riječ koja se koristila u 16. stoljeću za opis komičara u opernoj predstavi commedia dell'arte, a ovaj je lik nosio odjeću nepravilnih oblika u jarkim bojama.

Ovaj je obrazac jedinstven po crnim opalima s munjevog grebena, a crvena vatra je daleko najređenija. Crni opali s tjelesnim tonom N1 s ovim uzorkom mogu na opalnim poljima vrijediti oko 5000 do 30 000 dolara po karatu. Pokazuje koliko je rijedak ovaj obrazac da su kupci spremni platiti taj novac na opalijskim poljima.

Slike na slici su od istog kamena od neobrezanog do konačnog laka. Nevjerojatno je misliti da će takav neupadljiv kamen u grubo proizvesti jedan od najrjeđih dragulja na planeti.

Harlekin uzorak opal

Etiopijski opali također mogu imati ovaj harlekin model, ali od 20.000 prodanih etiopskih opala samo 3-4 su ustvari imali pravi Harlekin Opal. Vidjet ćete puno harlekinskih opala navedenih na drugim mjestima koja nisu pravi harlekinski opali.

Većina rudara, ako ima sreće, možda će tijekom života naći samo jedan pravi Harlekin Opal. Definicija Harlequinovih opala Barryja O'Learyja (autor Opala) je „dragocjeni opal koji prikazuje pravilan mozaični kromatski uzorak u zaobljenim, kutnim ili otprilike kvadratnim zakrpama približno jednakih veličina, a koji imaju oblik.“ To je otvorilo čitav niz prekida u obrascu s mnogim kamenjem navedenim na internetu kao Harlequin, ali koje se ne bi moglo nazvati ako se to pokaže opalnim procjeniteljima i profesionalnim trgovcima.

harlekin opal

Neki od mnogih opisnih izraza koji se koriste za razvrstavanje harlekinskih opada

 • Asteria Harlequin - rijetka je formacija koja pokazuje izdužene jedinice boje koje zrače prema van iz središnjeg jezgra.
 • Plavi harlekin - bilo koji harlekinski opaal bilo koje podskupine koji ima izraženu igru boja u plavom spektru.
 • Harlekin na šahovnici - izuzetno je rijetki tip opala koji pokazuje pravilno uređene jedinice u obliku kvadrata.
 • Cloverleaf Harlequin - jedinice u boji koje tvore djetelinski oblik tako da središnja jedinica bude okružena prstenom vanjskih jedinica.
 • Riblje ljestvice Harlequin - boja boje koja sliči dizajnu riblje skale. * Zastava Harlequin - uzorak jedinica u boji nalik trokrakom popločanom stijenom.
 • Harlequin iz zastave - uzorak koji podsjeća na dizajn ili nepravilan put staze od zastave.
 • Cvjetni harlekin - prskan učinak jedinica koje se mogu usporediti sa svijetlim cvjetnim uzorcima materijala za haljinu ili s grozdovima cvijeća. Tri više jedinica boje, usko grupirane, čine cvijet, vrlo rijedak uzorak.
 • Zeleni harlekin - bilo koji harlekin opal s izraženom zelenom nijansom
 • Šesterokutni arlekin - vrlo rijedak uzorak koji prikazuje šesterokutne jedinice u boji koje su međusobno povezane u međusobno izvedbi.
 • Paleta Harlequin - uzorak s široko razmaknutim jedinicama sličnim rasporedu boja na umjetničkoj paleti.
 • * Square Harlequin - jedinice skvarske razdvojene boje prisutne su u uzorku opala.
 • * Paun uzorak Tradicionalni Harlequin uzorak s efektom odmotavanja poput pauninog repa

Pogledajte dolje pravi harlekin crni opali ton tijela N1 Svjetlina 5

Harlekin uzorak crne vatre

Pronađite svoj vlastiti harlekin opal

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

13 ljudi smatraju da je ovaj članak koristan

Komentari

Sarahdavisvestal

I'll probably be unpopular for saying this, but I do not find these attractive at all. Interesting, yes. Beauty is in the eye of the beholder!

18th Feb 2021
A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 članaka
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
40 članaka
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
18 članaka
News

News

What's trending in the Opal Industry
42 članaka
Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 članaka
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
104 članaka
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 članaka
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 članaka
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 članaka