Obrada...
Outback Opal Hunters TV Series
TV serija Lovci na opale iz divljine
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

Outback Opal Hunter TV SeriesFilming is now taking place in the sunburnt deserts of Australia for a new Discovery TV series called Outback Opal Hunters. In the world famous opal fields of Australia the series will cover Boulder Opal mining in Queensland, Black Opal mining in Lightning Ride NSW and in the Desert town of Coober Pedy in South Australia. 

Filming is for the Discover channel which also has the popular Gold Rush series. Discovery channel is available in 409 million households worldwide, so it has a massive following for reality shows and opals might be one of the most popular series ever!

Discovery channel is available in Australia on Foxtel, Optus TV and Austar. In the US it is available on Cable and Satellite TV.


Outback Opal Hunter TV Series

Filming is under way by an Australian production company Prospero Productions who also has the popular Outback Truckers, now in its 7th series. They have also worked on Outback Pilots and Wild Survivor on Geographic channel.

We are very excited to see their professional work and see results on opal mining in the major opal fields of Australia. They have created online shops for the trucker series which sells caps and cold beer holders, so we hope they have opal ones also.

This series will launch in early 2018

Outback Opal Hunters - Series 2

Series 2 of the popular TV show has completed filming and will air on the Discovery channel hopefully before Christmas. Series 2 continues on with the story and also introduces new people. Keep an eye out for some of the Opal Auctions crew who might feature on the show.

Opal Mining Equipment Seen On TV

There are so many unique and interesting machines used in Opal mining and thanks to the Outback opal Hunters TV show these machines have been shown to the world. Check out our article which explains what the different Opal machines do

Outback Opal Hunters

Outback Opal Hunters

We completely agree with their introduction:

The opal hunt is not for the faint hearted. The risks are very real, both financially and physically, but the chance to uncover a massive bounty is what keeps miners hooked,” said Jonathan Rudd, VP Programming and Production, Australia, New Zealand & Pacific Islands, Discovery Networks Asia-Pacific. “Outback Opal Hunters will take viewers on a rollercoaster ride of hope and heartbreak as our crews put everything on the line to strike it rich.

Some of our verified sellers have met the filing crew at Lighting Ridge as they have been there 3 times. Keep an out for this series and you might be able to spot some of our sellers. We cannot indulge any information but we know some of the opal miners and it will be a super exciting series. Outback Opal Hunters TV Series

These are genuine family opal miners and we are excited to see their stories broadcast to the world. Opal Mining has been difficult in the last few years due to so many factors, and we notice when a buyer visits the outback mining towns they really appreciate how hard it is to find opals and to appreciate the rarity of this gemstone.

We hope millions of viewers will follow this series and fall in love with this majestic gemstone. Make sure you tell your friends to watch this Australian adventure series. So many people dream to be an opal miner and to experience the pleasure in finding opal that hasn’t been touched by man and has taken millions of years to year

Words cannot describe the over whelming feeling of appreciation for mother nature’s creations


Opalmania

The second episode of The Opal Hunters aired on the 15th Febuary 2018  on the discovery channel. The episode featured Col’s crew selling rough Australian opal to Phil in the Outback mining area called Opalton in Queensland (QLD). Phil was our partner years ago when we were initially setting up Opalmania to sell Australian opals online. He had a mine in Koroit and attended the Tucson Gem show for over 20 years selling his Australian boulder opals in the ‘Days Inn’. We mined boulder opals at Koroit and his residence was in the nearby town called Yowah.

Back in 2008 we used a satellite dish to access the internet which took over 3 minutes to upload one page, but now the technology is more advanced as it takes a few seconds to load.

Today Phil has an Opal shop in Winton QLD, which is 120 kilometres from Opalton. He is a prolific opal cutter and has been one of the opal industries’ top opal cutter.

Our Videos show Phil’s opal cutting workshop and cracking open boulder opal rocks in search of the elusive veins within the opal that show amazing colors.

You can now watch the amazing behind the scences of the opal industry by tuning online and watching the Outback Opal Hunters.

(Images below: Wayne opal mining at Phil’s mine in Koroit)

Wayne opal mining in Koroit with Phil from outback opal hunter

Wayne opal mining in koroit with Phil from Outback Opal hunter

Wayne opal mining in Koroit with Phil from Outback Opal Hunters

Opal Shells

The third episode of the Outback Opal Hunters showed the rookies searching for Opal in Coober Pedy. They got lucky in the end hitting a nice vein of opal that contained some precious Opal Shell fossils. These fossils are left over from the huge inland see that was present over much of Australia millions of years ago. Opal Shells are extremly rare especially when they have beautiful color. Outback Opal Hunters TV Series Opal Shells

SHOP FOR OPAL SHELLS

SHOP FOR OPALS

Outback Opal Hunter TV serija Snimanje nove Discovery TV serije koja se zove Outback Opal Hunters trenutno se odvija u osunčanim pustinjama Australije. U svjetski poznatim poljima opala u Australiji serija će pokriti iskopavanje Boulder Opala u Queenslandu, iskopavanje crnog opala u Lightning Ride NSW i u pustinjskom gradu Coober Pedy u Južnoj Australiji.

Snimanje je za kanal Discover koji ima i popularnu seriju Gold Rush. Discovery kanal dostupan je u 409 milijuna kućanstava diljem svijeta, tako da ima ogroman broj sljedbenika za reality showove, a opals bi mogla biti jedna od najpopularnijih serija ikada!

Kanal Discovery dostupan je u Australiji na kanalima Foxtel, Optus TV i Austar. U SAD-u je dostupan na kabelskoj i satelitskoj televiziji.

Outback Opal Hunters

Outback Opal Hunters

U potpunosti se slažemo s njihovim uvodom:

Lov na opale nije za one sa slabim srcem. Rizici su vrlo stvarni, i financijski i fizički, ali šansa da se otkrije golema nagrada je ono što drži rudare zakačenim,” rekao je Jonathan Rudd, potpredsjednik programiranja i produkcije, Australija, Novi Zeland i Pacifički otoci, Discovery Networks Asia-Pacific. “Outback Opal Hunters odvest će gledatelje na tobogan pun nade i slomljenog srca dok naše ekipe stavljaju sve na kocku kako bi se obogatile.

Neki od naših provjerenih prodavača susreli su se s ekipom za arhiviranje u Lighting Ridgeu jer su tamo bili 3 puta. Pratite ovu seriju i možda ćete moći uočiti neke od naših prodavača. Ne možemo prepustiti nikakve informacije, ali znamo neke od kopača opala i bit će to super uzbudljiva serija. TV serija Lovci na opale iz divljine

Ovo su pravi obiteljski rudari opala i uzbuđeni smo vidjeti njihove priče emitirane u svijetu. Iskopavanje opala bilo je teško u posljednjih nekoliko godina zbog toliko mnogo čimbenika, a primjećujemo da kada kupac posjeti zabačene rudarske gradove stvarno cijeni koliko je teško pronaći opale i cijeniti rijetkost ovog dragog kamena.

Nadamo se da će milijuni gledatelja pratiti ovu seriju i zaljubiti se u ovaj veličanstveni dragulj. Obavezno recite svojim prijateljima da pogledaju ovu australsku avanturističku seriju. Toliko ljudi sanja o tome da budu rudari opala i da iskuse zadovoljstvo u pronalaženju opala koji čovjek nije dotaknuo i za koji su bili potrebni milijuni godina u godini

Riječi ne mogu opisati neodoljiv osjećaj poštovanja prema kreacijama majke prirode


Opalmanija

Druga epizoda The Opal Hunters emitirana je 15. veljače 2018. na Discovery Channelu. U epizodi je Colova ekipa prodavala neobrađeni australski opal Philu u rudarskom području Outback zvanom Opalton u Queenslandu (QLD). Phil je bio naš partner prije nekoliko godina kada smo u početku osnivali Opalmaniju za prodaju australskih opala putem interneta. Imao je rudnik u Koroitu i posjećivao je izložbu dragulja u Tucsonu više od 20 godina prodajući svoje australske opale u 'Days Inn'. Vadili smo kamene opale u Koroitu, a njegova rezidencija bila je u obližnjem gradu zvanom Yowah.

Davne 2008. koristili smo satelitsku antenu za pristup internetu kojoj je trebalo više od 3 minute za učitavanje jedne stranice, ali sada je tehnologija naprednija jer joj je potrebno nekoliko sekundi za učitavanje.

Danas Phil ima trgovinu Opal u Winton QLD-u, koji je udaljen 120 kilometara od Opaltona. On je plodan rezač opala i bio je jedan od najboljih rezača opala u industriji opala.

Naši videozapisi prikazuju Philovu radionicu rezanja opala i razbijanje kamenih stijena opala u potrazi za nedostižnim venama unutar opala koje pokazuju nevjerojatne boje.

Sada možete gledati nevjerojatno iza kulisa industrije opala podešavanjem na mreži i gledanjem Outback Opal Huntersa.

(Slike ispod: Wayneovo iskopavanje opala u Philovom rudniku u Koroitu)

Wayneovo rudarenje opala u Koroitu s Philom iz lovca na opale iz divljine

Wayne kopa opale u koroitu s Philom iz Outback Opal huntera

Wayneovo rudarenje opala u Koroitu s Philom iz Outback Opal Huntersa

Opalne školjke

Treća epizoda Outback Opal Hunters pokazala je novake kako traže Opal u Coober Pedyju. Imali su sreće na kraju pogodivši lijepu žilu opala koja je sadržavala neke dragocjene fosile opalne školjke . Ovi fosili su ostaci ogromnog kopnenog mora koje je bilo prisutno u većem dijelu Australije prije više milijuna godina. Opalne školjke su izuzetno rijetke, posebno kada imaju lijepu boju. Outback Opal Hunters TV serija Opalne školjke

KUPUJTE ŠKOLJKE OPALA

KUPUJTE OPALE

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

31 ljudi smatraju ovaj članak korisnim

Komentari

Majbuzz

I wish this was available in America to watch. Ive noticed a lot of new people joining the groups must be from this show.

29th Mar 2018
Queen Of Gems

I’m excited for the Opal Industry for this series OPAL HUNTERS on discovery channel.
Opal lovers should share and promote this series to show how hard opal mining is, and how rewarding it can be to find opals in the rough.
I have watched all the gold mining Discovery series and they are so enjoyable.
Maybe I can relate to opal mining compared to searching for gold.
The series Gold Rush, One last Pan at Scribener creek was my favourite, and watched all 8 episodes Gold Rush waters.
Bering Sea Gold is so interesting as its complete opposite to opal mining in Australia.
Its hot and dusty compared to Cold and icy wind, but all men after their Fortune.
Its only few who ever find the mother lode gold or opal pocket, but everyone dreams of finding their lot one day.
Opals are known as the Queen of Gemstones!

5th Feb 2018

Pretraži Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 članaka
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 članaka
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 članaka
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 članaka
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 članaka
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 članaka
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 članaka
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 članaka
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 članaka