Obrada...
Ethiopian Opals Grading And Patterns
Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

ethiopian opals grading and patternsEthiopian opal is one of the most diverse and spectacular types of opals on the market today. Since this type of opal is new, there is no industry accepted way to grade this type of opal like there is with the black opal. Black opal is grading in terms of blackness, the brightness of the colour and the pattern.

Similarly, Ethiopian opal is also graded on pattern and brightness, but the body tone of the stone does not play a huge role in determining the final value.

There are many unique patterns to Ethiopian Opals and on Opal Auctions the descriptions have to be accurate. One of the most popular patterns in Ethiopian opals is a naturally formed potch line with web inclusions known as honey comb pattern. This pattern is very rare in any other type of opals. These honeycomb shapes are also known on occasions to have brighter or different colour than the surrounding opal, this is also a rare occurrence in nature.

Color And Brightness In Ethiopian Welo Opal

This refers to the fire within the opal. The translucent internal fire of these Ethiopian opals have properties that make the fire look 3D. This 3 dimensional colour aspect is rare in most opals. It looks like fire has been captured within the opal.

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Many Australian black opals have hidden colour spectrum patterns deep within the opal so a blue opal can have hidden translucent colour bars with violet or purple hues that cannot be directly seen by the naked eye. Ethiopian opals have vivid translucent colour bars and patterns that are strikingly bright and are visible with the naked eye.

Ethiopian Opals are valued based on their bright flashes of fire colour. The brighter and more intense the color, the higher the price of the opal. Stones with red flashes are rarer than the other colors while the green and blue flashes are more common.

Treated Ethiopian Black Opal

I was at the recent Bangkok gem show where I saw large amounts of Ethiopian black opal being sold with gem reports saying its natural. New findings have shown that most, if not all, of the “black” Ethiopian opal now seen in the market is not what it appears to be! It is either treated by innovative new “smoking” techniques to obtain it’s black-opal appearance. As this opal is hydrophane it seems to respond to smoking well. Smoking techniques are not new where opal is concerned, but what is now being used on the Ethiopian opal introduces a new twist to the old smoking method, which is why the treatment was missed by respected gem-testing laboratories.

Smoked Ethiopian Opal

The old technique was used on low quality opal, such as Mexican hydrophane material, to darken the colour of the base material, which causes — by contrast — a more fiery play of colour. It was done simply by wrapping the opal tightly in brown paper, placing it in a covered container, heating over medium heat until the paper is completely charred, then cooling and washing it. The result was a much prettier opal!

The other treatment that is common with Ethiopian Opal is altering the body color of the stone with dye. Some stones can be find to have a bright pnk or purple body color which has been artificially placed into the stone.

Dyed Ethiopian Opal

These are the only known treatment so far for Ethiopian opal and it greatly reduces the price of the stone. On Opal Auctions any treatments must be clearly stated. If you have any doubts remember to use our opal Sheriff service to get a second opinion.

The only other thing to be aware of is the fake Ethiopian opal that is on the market today. Read our article on detecting fake opals to help arm yourself with the knowledge needed to correctly identify fake Ethiopian opals.

Pattern In Ethiopian Opal

Ethiopian Opal has a wide range of beautiful patterns and shapes from oval to free-form. Black Opals from Australia are well documented with unique patterns from Mackerel to Harlequin. Similar names have been adopted to describe Ethiopian Opals. The most highly sought after and expensive pattern is the honey comb pattern.

Broad Pattern Crystal

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Patchwork Rolling Flash

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Patchwork Honeycomb

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Hexagon Honeycomb or Fish Scale

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Pin Fire Crystal

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Neon Flash Pattern

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Welo Broad Flash

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Rainbow Pattern

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Broad Patchwork

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Multi Chaff Fireworks

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Broad Flash Fire

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Floral Eyes Pattern

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Fire Cloud

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Welo Patchwork Harlequin Pattern

Harlequin is regarded as the rarest pattern in the opal industry with Ethiopia having its own unique pattern-honeycomb pattern. Honey comb pattern is the most sort after pattern on cabochon Ethiopian opal. Many opal miners will never find one of these patterns in their lifetime of work.

True harlequin pattern is a mosaic broad pattern, angular close set of colours. Floral patterns are sometimes called floral harlequin but Welo Floral or Welo patchwork would be the correct naming for these gem Ethiopian floral pattern opals.

Ethiopian opal honeycomb patterns

Shop Ethiopian Opals

ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada Etiopski opal jedna je od najraznovrsnijih i najspektakularnijih vrsta opala na tržištu danas. Budući da je ova vrsta opala nova, ne postoji industrijski prihvaćen način da se ova vrsta opala ocijeni kao što je slučaj s crnim opalom. Crni opal ocjenjuje se u odnosu na crnilo, svjetlinu boje i uzorka.

Slično tome, etiopski opal također se ocjenjuje prema uzorku i svjetlini, ali ton tijela kamena ne igra veliku ulogu u određivanju konačne vrijednosti.

Postoji mnogo jedinstvenih obrazaca za etiopske opals i na aukcijama Opal opisi moraju biti točni. Jedan od najpopularnijih uzoraka u etiopskim opalama je prirodno oblikovana lončarska linija s uključenim mrežama poznata kao uzorak češljanog meda. Ovaj je uzorak vrlo rijedak u bilo kojoj drugoj vrsti opala. Ovi oblici saća poznati su i prigodom svjetlije ili drugačije boje od okolnog opala, to je također rijetka pojava u prirodi.

Boja i svjetlina u etiopskom Welo Opalu

To se odnosi na vatru unutar opala. Prozirna unutarnja vatra ovih etiopskih opala ima svojstva zbog kojih vatra izgleda 3D. Ovaj trodimenzionalni aspekt boje rijedak je u većini opala. Izgleda da je vatra zarobljena unutar opala.

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Mnogi australski crni opali imaju skrivene uzorke spektra boja duboko u sebi, pa plavi opal može imati skrivene prozirne šare boje s ljubičastim ili ljubičastim nijansama koje se ne mogu vidjeti golim okom. Etiopski opali imaju živopisne prozirne šipke u boji i uzorke koji su upadljivo svijetli i vidljivi golim okom.

Etiopijski opali vrednuju se na temelju njihovih svijetlih bljeskova boje vatre. Što je boja svjetlija i intenzivnija, to je veća cijena opala. Kamenje s crvenim bljeskovima rjeđe je od ostalih boja, dok su zeleni i plavi bljeskovi češći.

Liječen etiopski crni opali

Bio sam na nedavnoj izložbi dragulja u Bangkoku gdje sam vidio kako se prodaju velike količine etiopskog crnog opala s izvještajima o draguljima koji govore kako je to prirodno. Nova saznanja pokazala su da većina, ako ne i sve, "crnog" etiopskog opala sad viđenog na tržištu nije ono što se čini! Ili je tretirana inovativnim novim tehnikama pušenja kako bi dobila crno-opalni izgled. Kako je ovaj opal hidrofan, čini se da dobro reagira na pušenje. Tehnike pušenja nisu nove kada je u pitanju opal, ali ono što se sada koristi etiopskim opalom uvodi novo zaokret u staru metodu pušenja, zbog čega su liječenje propustili ugledni laboratoriji za testiranje dragulja.

Dimljeni etiopski opal

Stara tehnika koristila se na opalima niske kvalitete, poput meksičkog hidrofana, kako bi potamnila boju osnovnog materijala, što uzrokuje - za razliku od toga - žešću igru boja. To je učinjeno jednostavno umotavanjem opala u smeđi papir, stavljanjem u pokrivenu posudu, zagrijavanjem na srednjoj vatri dok se papir potpuno ne ugasi, a zatim hlađenjem i ispiranjem. Rezultat je bio puno ljepši opal!

Drugi tretman koji je čest sa etiopskim Opalom je promjena boje tijela kamena bojom. Neka se kamenje nalazi u svijetloj boji PNK ili ljubičaste boje tijela koja je umjetno stavljena u kamen.

Obojeni etiopski opal

Ovo su jedini dosad poznati tretman za etiopski opal i uvelike smanjuje cijenu kamena. Na aukcijama Opal bilo koji tretman mora biti jasno naveden. Ako imate bilo kakvih nedoumica, sjetite se korištenja naše opalne šerifske usluge kako biste dobili drugo mišljenje.

Jedina druga stvar koju treba biti svjesna je lažni etiopski opal koji je danas na tržištu. Pročitajte naš članak o otkrivanju lažnih opala kako biste se lakše naoružali znanjem potrebnim za ispravno prepoznavanje lažnih etiopskih opala.

Uzorak u etiopskom opalu

Etiopski opal ima široku paletu lijepih uzoraka i oblika od ovalne do slobodne forme. Crni opali iz Australije dobro su dokumentirani jedinstvenim uzorcima od Skuša do Harlequina. Slična su imena usvojena za opisivanje etiopskih opala. Najtraženiji i najskuplji uzorak je model češljanja meda.

Kristal širokog uzorka

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Patchwork valjanje bljeskalice

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Patchwork saće

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Šesterokutna saća ili riba

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Pin Fire Crystal

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Uzorak neonske bljeskalice

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Welo Broad Flash

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Uzorak duge

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Široki patchwork

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Višestruki vatromet

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Široka bljeskalica

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Cvjetni uzorak očiju

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Vatreni oblak

Ocjenjivanje i obrasci etiopskih opada

Welo patchwork harlekin uzorak

Harlequin se smatra najrjeđim uzorkom u industriji opala, a Etiopija ima svoj jedinstveni uzorak - saće. Uzorak češljanog meda najviše je sorta po uzorku etiopskog opala s kabočonom. Mnogi opalni rudari nikada neće naći jedan od ovih obrazaca tokom svog radnog vijeka.

Pravi harlekin uzorak je mozaički širok uzorak, kutni uski skup boja. Cvjetni uzorci ponekad se nazivaju i cvjetnim harlekinom, ali Welo Floral ili Welo patchwork bi bilo ispravno imenovanje za ove dragulje etiopskog cvjetnog uzorka.

Etiopijski uzorci saća s medom

Kupujte etiopske opals

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

42 ljudi smatraju da je ovaj članak koristan

Komentari

Srsw1srs

What I have seen at sites & at the gem shows is wholesale crystal (clear, or sometimes know as "jelly") is about $20-40 per carat for color & about $10. per for those with weaker & directional colors. Prices go up for darker base natural opal, with the larger stones commanding the most, of course. Multi-color, color saturated stones (especially with "3-D color & honeycomb characteristics) seem to bring the most, with commercial jewelry store dealers buying the $20-$40 per stones to set & sell with larger mark-ups in gold settings. (Same concept as with relatively inexpensive faceted colored stones).
Once in awhile I see "trunk sales" where a designer is hosted to a jewelry store that builds (creates) custom pieces with free-form, colorful Welo, or Boulder Opal, but rarely with the "high dollar" Australian Black Opal as it is just too expensive to be in the market place, except for the rich & famous. Just my two cents worth.  The trunk sales are attractive because the store does not have to buy & inventory, it just hosts the seller & takes a percentage of the sales that are concluded from the seller's trunk sale.

17th Jun 2020
Opalplusadmin

In today’s market body tone is not as important as it was 3-5 years ago.
Today, Brightness and pattern are prime considerations.
Preference has been shown for unique pattern and than brightness and body tone last preference.
Ethiopian opals offer so good value in 10-20 carat category with good cabochon and full color direction
No other opal field can offer high domed cabochon opals with full direction of colors.
Unique patterns are in high demand from Honeycomb to snake pattern and no other gemstone has variety patterns as Ethiopian Opals

1st May 2020
Drhelfert

In today's market, which body color is preferred?  I have seen Ethiopian Welo, Stayish and Shewa…clear, black and brown respectively.  Is there a preference?

29th Apr 2020
Kasey2482

Thank you for sharing your knowledge on this seeming unknown stone.i have been fortunate to come in to possession of some nice Australia's hydraphane opal self prospected.most commonly know to come from Tintenbar.if you have any advise as to how to stabilise it so it can be worked that would be much appreciated.
Kind regards
Kasey

7th Jun 2019
Jdssicad

Very helpful!!  Wow, this is an easy, straightforward test that anyone can do, and it looks like a foolproof way to discern between Australian and Ethiopian opals.  Both are absolutely beautiful, but it's nice to know where they come from, and also good to be sure that the opals you buy are represented accurately.

20th Jan 2018
Naturalspectragems

Great Article. Very Insightful :)

10th Jan 2018
Bucsgirl47

I find it so sad the the Ethiopian Welo opal rough is so expensive compared to the low prices beautiful finished stones are getting.

26th Jul 2017
Mduem

Thank you for the insight!

5th Apr 2017
Dshaferb33

Great article! Thank you for sharing such valuable wisdom and knowledge!
Sincerely,
Denise Shafer

8th Mar 2017

Pretražite Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 članaka
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 članaka
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 članaka
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 članaka
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 članaka
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 članaka
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 članaka
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 članaka
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 članaka