Verwerken...
#9 NNOpalChips- Australian Mixed - 2x2x2[24833]
# 4 - Opal Chips- Australisch - 2x2x2 [24833]
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 2 x 2 x 2mm
Gewicht (karaat) 100 karaat
Kleuren
Verwerken...
Please read all of the below before buying any of our opal rough.

Before we start the grading process for new parcels of opal rough we sieve out all of the small chips into different sizes.  This auction is for a random bag of opal in the size range listed in the title.   Please note, in order to keep your cost down we have only taken pictures/video of one of the parcels, but they are all pretty much the same. The opals you receive will be very similar to the ones in the picture/video.  We haven't cherry picked any of the nicer opals, we just sieve and bag. 


We grade our opal in ten different categories as per the table below.  The grade of this parcel is noted in the Auction Title.

Grade

Description

#1

Top Grade-Mostly Reds/Pinks- Dark/ Patterns -Expert Cutters

#2

Very Bright- Clean- Mostly Red/Orange/Yellow  -Expert Cutters

#3

Gamble- Red/Orange/Yellow -Nice Blue/Green --Expert Cutters

#4

Very Thin or Carving material- Intermediate/Expert cutters

#5

Large Single Gamble piece - from Beginner to Expert cutters

#6

Mid Grade Easy cutters - Intermediate cutters

#7

Mid Grade Gamble Rough- Intermediate cutters

#8

Beginners Cutting Rough- Beginning cutters

#9

Craft Material- Not Appropriate for cutting cabs

#10

No Colour Potch- Not Appropriate for cutting cabs


Opal rough from Lightning Ridge is notoriously hard to read and even harder to cut.   Years ago as a young cutter I wanted to learn how to work with this material but found it difficult to find smaller parcels that I could afford that weren't just a bunch of potch. This material comes from a huge commercial parcel that I have broken up into smaller lots and have posted them here for you.   We spend a lot of time and effort grading this material so you can pick the opal rough that is most appropriate for your skill level and budget.  Please Please don't buy cheap beginners rough from us and then give us negative feedback because you haven't cut precious zillion dollar gems. It doesn't work that way.  I've cut tens of thousands of LR opals and although I won't get it right every time I think my grading is pretty accurate and I take the time to do this so that your cutting experience will be fun and allow you to progress in difficulty and reward you over time without making some of the very costly beginners mistakes that I made.

Here is a brief description of the criteria we use when grading the opal rough:

#9 "Craft Material" is not opal that is appropriate for cutting cabochons. This rough is best for Chipping and putting into floating pendants. Craft work etc.  If you want some cheap material to set into your concrete front yard cats eyes, or have a mosaic in the bathroom you want to spice up this might work for you :)

#8 "Beginners Cutting Rough" is great for beginners to get used to cutting this material without worrying about destroying great opals. It is a mix of Nobby and Seam opal.   It will cut lots of picture stones, and low value opals. You'll learn to cut open nobbies, chase colour bars, deal with sand and get a general understanding of what it feels like to cut opals.  Great material for practicing cutting nice shapes and getting that talent sharp before attacking more expensive colour.  We sort out everything that has no colour in it so 97% of this material shows colour, and 3% will be a Nobby opal that may or may not have colour inside.  

#7 "Mid Grade Gamble Rough" is great to hone your skills on and learn to read trickier opals.  This material is full of thin colour bars, colour bars that run diagonally through rough, wavy colour bars, tricky sand spots, and blind stones where I can see that there is colour in the rough but have no idea how deep it goes. Very challenging, sometimes very rewarding rough. Sometimes you cry.

#6 "Intermediate Easy Cutters"- exactly that, with intermediate skill you should be able to cut  nice medium brightness sellable opals from this material. They are generally clean and from watching the videos you should have a pretty good idea about the kind and size of finished opals you will cut.  

#5 "Large Single Gamble Pieces" Pretty much what it says on the tin.  These can range from beginners to expert level.  Cutting big stones like this is a very different skill to cutting small "pointers" or standard 1ct-3ct opals.  These are great fun to cut and can be very rewarding if you get lucky.

#4 "Very Thin/Carving"  Most of this material is super thin and appropriate for making doublets.

#3 "Gamble Expert Cutters"  these look very bright/colourful and show good promise but I cant clearly see that they will cut a clean opal. The best blue/green material I find in the parcel also goes into this bucket.

#2"Expert Cutters Clean" will generally give you very nice bright sellable stones.  They appear very clear to the eye. It looks like the colour bar covers most of the stone.

#1 "Top Grade"  this material represents  .3% of an average parcel.  It is the very best material we find.  Red on Black, Deep pinks, nice patterns, strong black opals.  If I yell "WOW, I want to cut this one!" it goes in this very small dish.

 All opal cutting is a gamble and classifying is just my opinion based on my own opal cutting journey and current skill level.

When you get your rough please look it over carefully both wet and dry.

With rough opal we are happy to offer no hassle returns as long as the opal has not been ground/snippet/altered etc. You just cover the shipping costs.

 Payment required within 48 hours of auction end.  If standard shipping is chosen we are not responsible for any lost or damaged items.

Payment via PayPal or credit card via PayPal.

We ship all items within 48 hours of payment, unless it’s a holiday we will ship on next working day.

Standard Shipping Time:ETA  5-21 working days

Buyer is responsible for any customs/import Duty or taxes levied in the buyers country.

Guarantee: Your satisfaction is guaranteed, and you will be offered a no hassle return as long as the material is in original condition. If you are not satisfied for any reason, just send back (unaltered)the item/s within 7 days after you received it. It will take 2-3 days for us to check the items carefully. A refund minus shipping will be given as soon as the items are confirmed to be in original condition.  
Lees alle onderstaande informatie voordat je een van onze opal rough koopt.

Voordat we beginnen met het sorteerproces voor nieuwe pakjes opaal ruw, zeven we alle kleine chips in verschillende formaten. Deze veiling is voor een willekeurige zak met opaal in het groottebereik vermeld in de titel. Let op: om uw kosten laag te houden hebben we alleen foto's / video's gemaakt van een van de pakketten, maar ze zijn allemaal vrijwel hetzelfde. De opalen die u ontvangt, lijken erg op die in de foto / video. We hebben nog geen van de mooiere opalen geplukt, we hebben alleen een zeef en zak.


We rangschikken ons opaal in tien verschillende categorieën volgens de onderstaande tabel. Het cijfer van dit pakket wordt vermeld in de veilingtitel.

rang

Omschrijving

# 1

Hoogwaardige - meestal rood / roze - donker / patronen - deskundige snijders

# 2

Zeer helder - schoon - meestal rood / oranje / geel - deskundige snijders

# 3

Gok - Rood / Oranje / Geel - Mooi Blauw / Groen - Deskundige snijders

# 4

Zeer dun of snijwerk - Gemiddelde / gevorderde snijders

# 5

Groot stuk voor één gok - van beginners tot gevorderden

# 6

Mid Grade Easy snijders - tussentijdse snijders

# 7

Mid Grade Gamble Rough- Gemiddelde snijders

# 8

Beginners snijden ruw- Beginsnijders

# 9

Hobbymateriaal - Niet geschikt voor het zagen van cabines

# 10

Geen kleurpotten - Niet geschikt voor het knippen van cabines


Opaal ruw van Lightning Ridge is notoir moeilijk te lezen en nog moeilijker te snijden. Jaren geleden wilde ik als jonge kotteraar leren werken met dit materiaal, maar vond het moeilijk om kleinere pakjes te vinden die ik me kon veroorloven die niet alleen een hoop potch waren. Dit materiaal komt uit een enorm commercieel pakket dat ik in kleinere partijen heb opgedeeld en hier voor je heb gepost. We besteden veel tijd en moeite aan het beoordelen van dit materiaal, zodat je de opaalgrof kunt kiezen die het meest geschikt is voor je vaardigheidsniveau en budget. Alsjeblieft Koop alsjeblieft geen goedkope beginners ruw van ons en geef ons dan negatieve feedback omdat je geen kostbare edelstenen van een miljard hebt gesneden. Zo werkt het niet. Ik heb tienduizenden LR-opalen gesneden en hoewel ik het niet elke keer goed vind, denk ik dat mijn beoordeling behoorlijk nauwkeurig is en neem ik de tijd om dit te doen, zodat je snijervaring leuk zal zijn en je verder kunt gaan in moeilijkheid en je belonen na verloop van tijd zonder enkele van de zeer dure beginnersfouten te maken die ik heb gemaakt.

Hier is een korte beschrijving van de criteria die we gebruiken bij het beoordelen van de opaal ruw:

# 9 "Craft Material" is niet opaal dat geschikt is voor het snijden van cabochons. Deze ruwe is het beste voor chippen en in zwevende hangers. Knutselen enz. Als u goedkoop materiaal in uw ogen van de betonnen voortuin wilt zetten, of als u een mozaïek in de badkamer heeft, wilt u wat meer pit geven, dit kan voor u werken :)

# 8 "Beginners Cutting Rough" is geweldig voor beginners om te wennen aan het snijden van dit materiaal zonder zich zorgen te maken over het vernietigen van geweldige opalen. Het is een mix van opaal Nobby en Seam. Het zal veel beeldstenen en lage opalen snijden. Je leert nobbies open te snijden, kleurenbalken te achtervolgen, met zand om te gaan en een algemeen begrip te krijgen van hoe het voelt om opalen te snijden. Geweldig materiaal om te oefenen met het snijden van mooie vormen en dat talent scherp te krijgen voordat je duurdere kleuren aanvalt. We sorteren alles dat geen kleur bevat, dus 97% van dit materiaal vertoont kleur en 3% is een Nobby-opaal dat al dan niet kleur heeft.

# 7 "Mid Grade Gamble Rough" is geweldig om je vaardigheden aan te scherpen en lastiger opalen te leren lezen. Dit materiaal zit vol met dunne kleurenbalken, kleurenbalken die diagonaal door ruwe, golvende kleurenbalken lopen, lastige zandvlekken en blinde stenen waar ik kan zien dat er ruwe kleur is, maar ik heb geen idee hoe diep die gaat. Zeer uitdagend, soms zeer de moeite waard ruw. Soms huil je.

# 6 "Intermediate Easy Cutters" - precies dat, met een gemiddelde vaardigheid moet je in staat zijn mooie verkoopbare opalen van gemiddelde helderheid uit dit materiaal te snijden. Ze zijn over het algemeen schoon en van het bekijken van de video's moet je een vrij goed idee hebben van het soort en de grootte van afgewerkte opalen die je gaat snijden.

# 5 "Grote stukken voor één gok" Vrijwel wat er op het blik staat. Deze kunnen variëren van beginners- tot expertniveau. Het snijden van grote stenen zoals dit is een heel andere vaardigheid dan het snijden van kleine "pointers" of standaard 1ct-3ct opalen. Deze zijn erg leuk om te knippen en kunnen erg de moeite waard zijn als je geluk hebt.

# 4 "Zeer dun / snijwerk" Het meeste van dit materiaal is superdun en geschikt voor het maken van doubletten.

# 3 "Gamble Expert Cutters" deze zien er erg helder / kleurrijk uit en tonen een goede belofte, maar ik kan niet duidelijk zien dat ze een schoon opaal zullen snijden. Het beste blauw / groene materiaal dat ik in het pakket vind, gaat ook in deze emmer.

# 2 "Expert Cutters Clean" geeft u over het algemeen zeer mooie heldere verkoopbare stenen. Ze lijken heel duidelijk voor het oog. Het lijkt erop dat de kleurenbalk het grootste deel van de steen bedekt.

# 1 "Topkwaliteit" dit materiaal vertegenwoordigt 0,3% van een gemiddeld pakket. Het is het allerbeste materiaal dat we vinden. Rood op zwart, Diep roze, mooie patronen, sterke zwarte opalen. Als ik schreeuw "WOW, ik wil deze knippen!" het gaat in dit heel kleine gerecht.

Alle opaal snijden is een gok en classificeren is gewoon mijn mening op basis van mijn eigen opaal snijden reis en huidige vaardigheidsniveau.

Als je ruw wordt, kijk het dan zowel nat als droog zorgvuldig na.

Met ruw opaal bieden we u graag geen zorgeloos rendement, zolang het opaal niet is gemalen / fragment / gewijzigd enz. U dekt alleen de verzendkosten.

Betaling vereist binnen 48 uur na het einde van de veiling. Als standaardverzending wordt gekozen, zijn wij niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde artikelen.

Betaling via PayPal of creditcard via PayPal.

We verzenden alle artikelen binnen 48 uur na betaling, tenzij het een feestdag is die we de volgende werkdag verzenden.

Standaard levertijd: ETA 5-21 werkdagen

Koper is verantwoordelijk voor alle douane- / invoerrechten of belastingen die in het land van de koper worden geheven.

Garantie: Uw tevredenheid is gegarandeerd en u krijgt een probleemloze retour aangeboden zolang het materiaal zich in originele staat bevindt. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent, stuurt u het item / de artikelen binnen 7 dagen na ontvangst terug (ongewijzigd). Het duurt 2-3 dagen voordat we de artikelen zorgvuldig hebben gecontroleerd. Een terugbetaling minus verzending zal worden gegeven zodra de items in originele staat zijn bevestigd.
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Dit vind je misschien ook leuk

$80.00 USD

$110.00 OPSLAAN $30
Voeg toe aan winkelkar Doe een bod
Verzending $8.00
21 Dagen via Standard Shipping - Untracked
Toevoegen aan kijklijst Een vraag stellen * Alle prijzen in USD

Auditinformatie

Met het Opal Sheriff programma kunnen onze leden een audit aanvragen voor elke veiling, die wordt voltooid door een onafhankelijke Gemologist die de nauwkeurigheid van de objectbeschrijving en afbeeldingen beoordeelt.

Vraag audit aan

Prijzen en details

Veiling-ID 831268
Kijkers 0 kijken
Bekeken 230 keer
Begint 10th Nov 2019 4:47pm PST

Verzend verzekering

Aanbieder Verzending Doorvoer
Express Shipping $40.00 14 Days
Standard Shipping - Tracked $27.00 21 Days
Standard Shipping - Untracked $8.00 21 Days
Verzendkosten verzekering alle aanbieders $10.00 (optioneel)

Over 53frogs