Verwerken...
#5 NO RESERVE!! Gamble Rough-Lightning Ridge [31392] 53FROGS
# 5 GEEN RESERVE !! Gamble Rough-Lightning Ridge [31392] 53FROGS
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 30 x 15 x 10mm
Gewicht (karaat) 20 karaat
Kleuren
Verwerken...
Please read all of the below before buying any of our opal rough.
 •  When opal arrives and you are not 100% happy you can return for refund.
 • But if you alter or cut the rough it is yours and we cannot exchange
 • However, if you touch any piece you are accepting ownership and
 • Negative or neutral feedback cannot be left
 • Please study carefully before cutting.
 • Images of the rough opals are taking with water.

We grade our opal in ten different categories as per the table below.  The grade of this parcel is noted in the Auction Title.

Grade

Description

#1

Top Grade-Mostly Reds/Pinks- Dark/ Patterns -Expert Cutters

#2

Very Bright- Clean- Mostly Red/Orange/Yellow  -Expert Cutters

#3

Gamble- Red/Orange/Yellow -Nice Blue/Green --Expert Cutters

#4

Very Thin or Carving material- Intermediate/Expert cutters

#5

Large Single Gamble piece - from Beginner to Expert cutters

#6

Mid Grade Easy cutters - Intermediate cutters

#7

Mid Grade Gamble Rough- Intermediate cutters

#8

Beginners Cutting Rough- Beginning cutters

#9

Craft Material- Not Appropriate for cutting cabs

#10

No Colour Potch- Not Appropriate for cutting cabs


Opal rough from Lightning Ridge is notoriously hard to read and even harder to cut.   Years ago as a young cutter I wanted to learn how to work with this material but found it difficult to find smaller parcels that I could afford that weren't just a bunch of potch. This material comes from a huge commercial parcel that I have broken up into smaller lots and have posted them here for you.   We spend a lot of time and effort grading this material so you can pick the opal rough that is most appropriate for your skill level and budget.  Please Please don't buy cheap beginners rough from us and then give us negative feedback because you haven't cut precious zillion dollar gems. It doesn't work that way.  I've cut tens of thousands of LR opals and although I won't get it right every time I think my grading is pretty accurate and I take the time to do this so that your cutting experience will be fun and allow you to progress in difficulty and reward you over time without making some of the very costly beginners mistakes that I made.

Here is a brief description of the criteria we use when grading the opal rough:

#9 "Craft Material" is not opal that is appropriate for cutting cabochons. This rough is best for Chipping and putting into floating pendants. Craft work etc.  If you want some cheap material to set into your concrete front yard cats eyes, or have a mosaic in the bathroom you want to spice up this might work for you :)

#8 "Beginners Cutting Rough" is great for beginners to get used to cutting this material without worrying about destroying great opals. It is a mix of Nobby and Seam opal.   It will cut lots of picture stones, and low value opals. You'll learn to cut open nobbies, chase colour bars, deal with sand and get a general understanding of what it feels like to cut opals.  Great material for practicing cutting nice shapes and getting that talent sharp before attacking more expensive colour.  We sort out everything that has no colour in it so 97% of this material shows colour, and 3% will be a Nobby opal that may or may not have colour inside.  

#7 "Mid Grade Gamble Rough" is great to hone your skills on and learn to read trickier opals.  This material is full of thin colour bars, colour bars that run diagonally through rough, wavy colour bars, tricky sand spots, and blind stones where I can see that there is colour in the rough but have no idea how deep it goes. Very challenging, sometimes very rewarding rough. Sometimes you cry.

#6 "Intermediate Easy Cutters"- exactly that, with intermediate skill you should be able to cut  nice medium brightness sellable opals from this material. They are generally clean and from watching the videos you should have a pretty good idea about the kind and size of finished opals you will cut.  

#5 "Large Single Gamble Pieces" Pretty much what it says on the tin.  These can range from beginners to expert level.  Cutting big stones like this is a very different skill to cutting small "pointers" or standard 1ct-3ct opals.  These are great fun to cut and can be very rewarding if you get lucky.

#4 "Very Thin/Carving"  Most of this material is super thin and appropriate for making doublets.

#3 "Gamble Expert Cutters"  these look very bright/colourful and show good promise but I cant clearly see that they will cut a clean opal. The best blue/green material I find in the parcel also goes into this bucket.

#2"Expert Cutters Clean" will generally give you very nice bright sellable stones.  They appear very clear to the eye. It looks like the colour bar covers most of the stone.

#1 "Top Grade"  this material represents  .3% of an average parcel.  It is the very best material we find.  Red on Black, Deep pinks, nice patterns, strong black opals.  If I yell "WOW, I want to cut this one!" it goes in this very small dish.

 All opal cutting is a gamble and classifying is just my opinion based on my own opal cutting journey and current skill level.

When you get your rough please look it over carefully both wet and dry.

With rough opal we are happy to offer no hassle returns as long as the opal has not been ground/snippet/altered etc. You just cover the shipping costs.

 Payment required within 48 hours of auction end.  If standard shipping is chosen we are not responsible for any lost or damaged items.

Payment via PayPal or credit card via PayPal.

We ship all items within 48 hours of payment, unless it’s a holiday we will ship on next working day.

Standard Shipping Time:ETA  5-21 working days

Buyer is responsible for any customs/import Duty or taxes levied in the buyers country.

Guarantee: Your satisfaction is guaranteed, and you will be offered a no hassle return as long as the material is in original condition. If you are not satisfied for any reason, just send back (unaltered)the item/s within 7 days after you received it. It will take 2-3 days for us to check the items carefully. A refund minus shipping will be given as soon as the items are confirmed to be in original condition.  
Lees alstublieft al het onderstaande voordat u een van onze opaal ruw koopt.
 • Wanneer opaal arriveert en u niet 100% tevreden bent, kunt u retourneren voor terugbetaling.
 • Maar als je het ruwe verandert of snijdt, is het van jou en kunnen we het niet ruilen
 • Als u echter een stuk aanraakt, accepteert u het eigendom en
 • Negatieve of neutrale feedback kan niet worden achtergelaten
 • Bestudeer zorgvuldig voordat u gaat snijden.
 • Afbeeldingen van de ruwe opalen worden genomen met water.

We rangschikken ons opaal in tien verschillende categorieën volgens de onderstaande tabel. De kwaliteit van dit pakket wordt vermeld in de veilingtitel.

Rang

Omschrijving

# 1

Topkwaliteit - meestal rood / roze - donker / patronen - deskundige snijders

# 2

Zeer helder - schoon - meestal rood / oranje / geel - deskundige snijders

# 3

Gok - Rood / Oranje / Geel - Mooi blauw / groen - Deskundige snijders

# 4

Zeer dun of snijwerk - Intermediate / Expert cutters

# 5

Groot stuk voor één gok - van beginner tot ervaren snijders

# 6

Middenklasse Easy-frezen - Tussenliggende frezen

# 7

Mid Grade Gamble Rough- Tussenliggende snijders

# 8

Beginners Ruw snijden - Beginnende frezen

# 9

Ambachtsmateriaal - niet geschikt voor het zagen van cabines

# 10

Geen kleurpotch - niet geschikt voor het snijden van cabines


Opaal ruw van Lightning Ridge is notoir moeilijk te lezen en nog moeilijker te snijden. Jaren geleden wilde ik als jonge snijder leren hoe ik met dit materiaal moest werken, maar vond het moeilijk om kleinere pakketten te vinden die ik me kon veroorloven en die niet zomaar een hoop potch waren. Dit materiaal is afkomstig van een enorm commercieel pakket dat ik in kleinere partijen heb opgesplitst en ze hier voor je heb gepost. We besteden veel tijd en moeite aan het beoordelen van dit materiaal, zodat u de opaalruw kunt kiezen die het meest geschikt is voor uw vaardigheidsniveau en budget. Koop alsjeblieft geen goedkope ruwe beginners bij ons en geef ons dan negatieve feedback omdat je geen kostbare edelstenen hebt gesneden. Zo werkt het niet. Ik heb tienduizenden LR-opalen gesneden en hoewel ik het niet elke keer goed zal doen, denk ik dat mijn beoordeling behoorlijk nauwkeurig is en ik neem de tijd om dit te doen, zodat je snijervaring leuk zal zijn en je vooruitgang kunt boeken in moeilijkheid en beloon je na verloop van tijd zonder enkele van de zeer kostbare beginnersfouten te maken die ik heb gemaakt.

Hier is een korte beschrijving van de criteria die we gebruiken bij het beoordelen van de opaalruw:

# 9 "Craft Material" is niet opaal dat geschikt is voor het snijden van cabochons. Deze ruwe is het beste om te chippen en in zwevende hangers te plaatsen. Knutselwerk enz. Als je goedkoop materiaal wilt om in de kattenogen van je betonnen voortuin te zetten, of een mozaïek in de badkamer wilt hebben die je wat meer pit wilt geven, kan dit voor jou werken :)

# 8 "Beginners Cutting Rough" is geweldig voor beginners om te wennen aan het knippen van dit materiaal zonder zich zorgen te hoeven maken over het vernietigen van geweldige opalen. Het is een mix van Nobby en Seam opaal. Het zal veel beeldstenen en opalen van lage waarde snijden. Je leert nobbies open te snijden, kleurenbalken te achtervolgen, met zand om te gaan en een algemeen begrip te krijgen van hoe het voelt om opalen te snijden. Geweldig materiaal om te oefenen met het knippen van mooie vormen en om dat talent scherp te krijgen voordat je de duurdere kleur aanvalt. We sorteren alles dat geen kleur bevat, dus 97% van dit materiaal vertoont kleur, en 3% zal een Nobby opaal zijn die al dan niet een kleur heeft.

# 7 "Mid Grade Gamble Rough" is geweldig om je vaardigheden aan te scherpen en moeilijkere opalen te leren lezen. Dit materiaal zit vol met dunne kleurenbalken, kleurenbalken die diagonaal door ruwe, golvende kleurenbalken lopen, lastige zandvlekken, en blinde stenen waar ik wel kan zien dat er kleur in het ruw zit maar geen idee heb hoe diep het gaat. Heel uitdagend, soms erg lonend ruig. Soms huil je.

# 6 "Intermediate Easy Cutters" - precies dat, met gemiddelde vaardigheid zou je in staat moeten zijn om mooie verkoopbare opalen van gemiddelde helderheid uit dit materiaal te snijden. Ze zijn over het algemeen schoon en als je de video's bekijkt, zou je een redelijk goed idee moeten hebben over het soort en de grootte van de afgewerkte opalen die je gaat knippen.

# 5 "Grote Single Gamble Pieces" Vrijwel wat er op het blik staat. Deze kunnen variëren van beginners- tot expertniveau. Het op deze manier snijden van grote stenen is een heel andere vaardigheid dan het snijden van kleine "wijzers" of standaard 1ct-3ct opalen. Deze zijn erg leuk om te knippen en kunnen erg lonend zijn als je geluk hebt.

# 4 "Very Thin / Carving" Het meeste van dit materiaal is superdun en geschikt voor het maken van doubletten.

# 3 "Gamble Expert Cutters" deze zien er erg helder / kleurrijk uit en zijn veelbelovend, maar ik kan niet duidelijk zien dat ze een schoon opaal zullen snijden. Het beste blauw / groene materiaal dat ik in het pakket vind, gaat ook in deze emmer.

# 2 "Expert Cutters Clean" geeft u over het algemeen zeer mooie heldere verkoopbare stenen. Ze zien er heel duidelijk uit. Het lijkt erop dat de kleurenbalk het grootste deel van de steen bedekt.

# 1 "Top Grade" dit materiaal vertegenwoordigt 0,3% van een gemiddeld pakket. Het is het allerbeste materiaal dat we vinden. Rood op zwart, diep roze, mooie patronen, sterke zwarte opalen. Als ik roep "WOW, ik wil deze knippen!" het past in dit zeer kleine gerecht.

Alle opalen snijden is een gok en classificeren is slechts mijn mening op basis van mijn eigen opaal snijden reis en huidige vaardigheidsniveau.

Als je ruw wordt, kijk het dan zorgvuldig na, zowel nat als droog.

Met ruw opaal bieden we graag probleemloze retourzendingen, zolang het opaal niet is gemalen / gefragmenteerd / gewijzigd, enz. U betaalt alleen de verzendkosten.

Betaling vereist binnen 48 uur na einde veiling. Als voor standaard verzending wordt gekozen, zijn wij niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde items.

Betaling via PayPal of creditcard via PayPal.

We verzenden alle artikelen binnen 48 uur na betaling, tenzij het een feestdag is, verzenden we de volgende werkdag.

Standaard levertijd: ETA 5-21 werkdagen

De koper is verantwoordelijk voor alle douane- / invoerrechten of belastingen die in het land van de koper worden geheven.

Garantie: Uw tevredenheid is gegarandeerd en u krijgt een probleemloze retour aangeboden, zolang het materiaal in originele staat is. Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, stuurt u het artikel / de artikelen binnen 7 dagen na ontvangst (ongewijzigd) terug. Het duurt 2-3 dagen voordat we de artikelen zorgvuldig hebben gecontroleerd. Een terugbetaling minus verzendkosten zal worden gegeven zodra is bevestigd dat de artikelen in originele staat zijn.
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?
U heeft niet geboden op deze veiling.

Gesloten

14 bids tot nu toe geplaatst

$18 creece
$17 jessiebeaver
$12 jessiebeaver
$11 laurakate
$10 max1
$9 max1
$8 sylvain73
$7 sylvain73
$6 donwebb
$5 sylvain73
$4 jessiebeaver
$3 sylvain73
$2 donwebb
$1 laurakate
Toevoegen aan kijklijst Een vraag stellen * Alle prijzen in USD

Audit-informatie

Met het Opal Sheriff programma kunnen onze leden een audit aanvragen voor elke veiling, die wordt voltooid door een onafhankelijke Gemologist die de nauwkeurigheid van de itembeschrijving en afbeeldingen beoordeelt.

Prijzen & Details

Bodverhoging $1
Openingsbod $1
Veiling-ID 994107
Watchers 7 kijken
bekeken 144 keren
begint 16th Jan 2021 6:41pm PST
Loopt af 23rd Jan 2021 6:41pm PST

Verzend verzekering

Aanbieder Verzending Doorvoer
Express Shipping $35.00 16 dagen
Standard Shipping - Tracked $15.00 24 dagen
Verzending Verzekering alle aanbieders $10.00 (optioneel)

53frogs Details

Dit vind je misschien ook leuk